27/2 Solvalla

1 – Watering Can – Mycket tränad men har ju bara galopperat i lopp tidigare, svårbedömd

2 – Uakari – Osäker men stark, outsider

5 – Rolex Tilly – Han är bra och jag är optimist trots svårt läge och hårt emot

6 – Esther Fall – Blir bättre och bättre, plats

7 – Bäckdalens Star – Känner jag inte

9 – Tommy Vint – Ok senast, kanske plats