27/4 Åby

5 – Velvet Gio – Har nog för svårt läge

7 – Hillcrest Player – Intressant läge, plats