6/6 Lindesberg

6 – Halleluja Zon – Länge sedan jag körde, så jag har dålig koll

7 – Swimming Pool – Är ju bra i grunden. Att stå 40m efter är också svårt nu för tiden

9 – New Aviator – Måste i första hand gå felfritt, sedan får vi se, är alltså svårbedömd

10 Code – Också svårbedömd