14/9 Romme

1 – Klack Teckla – Ganska bra, plats

2 – Quickly S.W. – Avslutade mycket bra senast men har ju tyvärr fått svårt startspår igen, bra nog att vara i segerstriden om vi har lite tur

4 – Time For Money – Fick jag mycket bra intryck av senast jag körde, bra chans

5 – Klack Soja – Får nog svårt

6 – Elektra – Mycket bra senast jag körde, nu är det helt andra förutsättningar men jag tror på bra chans

9 – Dennis De Castella – Mycket bra form och kan nog vara i striden om det krånglar för nr 15

10 – Editor – Måste ha bra chans