2/10 Sundbyholm

1 – Enjoy’s Jagger – Känner jag inte

2 – Xander Cake – Ser svårt ut

7 – Code – Borde vara plats

9 – Ruthless – Känner jag inte

10 – Quick C.D. – Långt framme här