29/12 Romme

5 – Victor A.U. – Var väl ”sådär” senast, fint läge nu och borde ha platschans

6 – Flying Knight – Har varit helt ok i skymundan, kanske plats

8 – Simb Murdoch – Länge sedan jag körde, smyger till en hygglig placering

11 – Swimming Pool – Bättre än någonsin senast, hårdare emot nu men ska streckas

12 – Silver One – Har jag ingen bra koll på