17/4 solvalla

2 – Real Kaviar – Mycket tapper senast, dåligt läge nu men jag tror på bra chans

3 – Campari – Måste visa i lopp innan man kan tippa honom

4 – Mcniel – Ok senast, möjligen plats

10 – Moolger – Mycket bra i skymundan senast, långt framme nu