5/9 Solvalla

3 – Fourmatic – Känner jag inte

4 – Zlatan Blou – Jag tror på bra chans

5 – Jeppas Hugo – Knaske plats, knappast mer

6 – Arnie Ken – Bara skaplig senast, är nog bättre nu men ändå svårt att vinna

8 – Pampas S.I.R – Startar ej

9 – Captivating Ås – Känner jag inte, men det ser osäkert ut

10 – Freja Sund – Har jag ingen bra koll på

11 – Scarlet Tabac – Mycket bra senast, svårt läge nu och svårbedömd