6/9 Gävle

1 – Nelli Runway – Känner jag inte

2 – Xanthis Cornelius – Mycket bra i debuten, bra chans

4 – Caddie Eagle – Pigg och alert i träningen men inte så hårt tränad, plats

5 – Turbo Turbo Dream – Känner jag inte

6 – Ali Sting – Känner jag inte

7 – Blue Star Miracle – Känner jag inte

8 – Aeraunat – Känner jag inte

10 – Carte Perle – Ok senast, borde ha bra chans här