10/4 Romme

1 – Albäcks Bella Trix – Kanske plats

5 – Feria De Mayo – Hade svårt att få travet att stämma senast, normalt i striden här

6 – Hibokungen – Känner jag inte

10 – Conrads Elin – Bra chans med lite flyt