8/4 Umåker

6 – Guli Rubin – Troligen långt framme

7 – T.Rex Laday – Har jag ingen koll på

8 – Corky – Intressant häst, men svårbedömd tycker jag

10 – Eld Lotus – Känner jag inte