18/12 Solvalla

3 – Belker – Har ju varit fantastiskt bra och har förstås bra chans

7 – Ajusco – Fin häst som var för ”laddad” senast, långt framme nu

8 – Eldorado B. – Gör ju bra lopp varje gång, plats

9 – Star Commander – Känner jag inte

10 – Farica – Startsnabb och travsäker, liten platschans